Belajar Cara Menguruskan Kewangan

Ketahui cara-cara pengurusan duit yang dikongsikan oleh badan-badan berautoriti di pautan-pautan berikut:

Info-Info Pengurusan Kewangan AKPK

(ask.akpk.org.my)

Panduan Info-Info Pelaburan Suruhanjaya Sekuriti

(www.investsmartsc.my/investment-options)

Kursus Kewangan Atas Talian AKPK

(power.akpk.org.my/)

Siri Sembang-Sembang ASNB

(www.facebook.com/ASNBmy)

(www.instagram.com/asnbmy)

SC Investor Alert List

(www.sc.com.my/regulation/enforcement/investor-alerts/sc-investor-alerts/investor-alert-list)