Ujian Psikometri

Ujian Psikometri

Arahan
Tandakan pada Ya pada perkara-perkara yang anda SUKA BUAT dan ANDA RASA SUKA melakukannya.
Tandakan pada Tidak pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *