Ujian Psikometri

Arahan
Tandakan pada Ya pada perkara-perkara yang anda SUKA BUAT dan ANDA RASA SUKA melakukannya.
Tandakan pada Tidak pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat.